Formål

 

 

 

 

Landsbygruppen Thy er et samarbejde mellem lokale myndigheder, institutioner, organisationer,

foreninger og borgere med det formål at

medvirke til at udvikle og stkre bosætningen fremme beskæftigelsen og fastholde arbejdspladser

i hele Thy og Hannæs i henhold til de til enhver tid gældende muligheder lokalt, regionalt og nationalt.

 

 

Vi vil også indgå i andre samarbejder for at fremme de samme ting.

 

Vi har været en del af

 

 

Landsbypiloterne.

 

Kystbyerne.

 

uddeling af landdistrikternes midler med Thisted kommune.

 

Thy360.

 

Thy på forkant.

m.m.