Formål

Landsbygruppen Thy er et samarbejde mellem lokale myndigheder, institutioner, organisationer,

foreninger og borgere med det formål at

medvirke til at udvikle og stkre bosætningen fremme beskæftigelsen og fastholde arbejdspladser

i hele Thy og Hannæs i henhold til de til enhver tid gældende muligheder lokalt, regionalt og nationalt.Vi vil også indgå i andre samarbejder for at fremme de samme ting.


Vi har været en del afLandsbypiloterne.


Kystbyerne.


uddeling af landdistrikternes midler med Thisted kommune.


Thy360.


Thy på forkant.

m.m.