Thymøde


Vi er igang med at forberede Thymødet 2018

som bliver på Store Torv

den 7 April fra kl 9 til 16.Vi tager forbehold for små ændringer.


Der bliver meget aktivtet på stedet men masser af gode emner.


vi har i år en hel del gode og dygtige samarbejdes parterner.


Der bliver deltages af bla.


Politiker fra både lokal og landspolitik.

Landdistriktsrådet.

Visit Thy.

Landbo Thy

Thy teater.

Thy erhvervsforum.

Thisted kommune.

Kulturrummet.

LAG.

Friends of Cold Hawaii.

m.m.