Om os

 

 

 

Foreningens navn er Landsbygruppen Thy

Foreningen dækker Thy og Hannæs

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse

 

§ 2.

Formål.

Landsbygruppen Thy er et samarbejde mellem lokale myndigheder, institutioner, organisationer, foreninger og borgere med det formål at medvirke til at udvikle og stkre bosætningen fremme beskæftigelsen og fastholde arbejdspladser i hele Thy og Hannæs i henhold til de til enhver tid gældende muligheder lokalt, regionalt og nationalt.

 

§ 3.

Som medlemmer kan optages offentlige institutioner og myndigheder, virksomheder og erhvervsorganisationer, samt natur-, miljø-, kultur-, borger-, og fritidsforeninger og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Thy og Hannæs

 

----------------------------------------

 

https://www.facebook.com/landsbygruppenthy

 

---------------------------------------

 

Bestyrelsen.

 

Formand Ole Steen Larsen

Næstformand Lars Peter Kjær Christensen

Sekretær Ernst Breum

Medlem Lone Mark (nyt medlem 2017)

Medlem Jeanette V T Klitgaard-Lund

Medlem Lars Hyldahl

Medlem Birthe Boesen (nyt medlem 2017)

 

Suppleant.

Lars Steffensen

Niclas Thomsen (nyt medlem 2017)

 

Revisorer.

Kjeld Jensen

Niels Eriksen