Pressemeddelelse

VIL DU OG DIN LANDSBY SØGE STØTTE TIL NY UDVIKLING?

 

 

Thisted Kommunalbestyrelse har afsat 500.000 kr. til udvikling af kommunens lokalområder. Puljen bliver tildelt i samarbejde med Landsbygruppen Thy.

 

Hvis du og din landsby ønsker at søge om støtte fra puljen, så kan du høre nærmere om mulighederne onsdag den 5. april 2017 kl. 19 - 21 i Snedsted Hallen, Øster Allé 10, 7752 Snedsted

 

Program

kl. 19.00: Velkomst ved Lars Steffensen, Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

kl. 19.10: Præsentation af puljen ved Ole Steen Larsen, Landsbygruppen Thy – kriterier, tidsfrist, eksempler på projekter som opnåede støtte i 2016.

kl. 19.40: Mulighed for spørgsmål fra fremmødte

kl. 20.00: Inspirerende oplæg fra Trekroner, Årets Landsby 2016 – hvordan skaber man udvikling i landsbyer?

kl. 20.40: Mulighed for spørgsmål fra fremmødte

kl. 20.55: Afrunding ved Lars Steffensen

Let forplejning undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Feb - 2017

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Kære medlem!

Vi vil ønske dig og din familie et rigtigt spændende nytår med forhåbentlig mange gode tiltag for landsbyerne i Thisted kommune. Det vil vi arbejde aktivt på i bestyrelsen.

Vi indkalder hermed til generalforsamling d. 1. februar kl. 19 – 22 i Hundborg Forsamlingshus, Vorupørvej 146, Hundborg.

Vi vil gerne af hensyn til bestilling af kaffe mv. bede om tilmelding på nedenstående mailadresse.

Vi starter aftenen med et oplæg af Hans Peter Kragh, tidligere chefredaktør på Thisted Dagblad. Hans Peter vil fortælle ud fra overskriften: ” THY – FØR LUKKETID”.

Vi håber på et rigtig godt fremmøde og vil opfordre jer til at tage bestyrelseskollegaer i Borgerforeningen med, så vi i bestyrelsen kan få nogle tilbagemeldinger og ideer til det videre arbejde.

Aftenens program er følgende:

Kl. 19 – 20.30:

Velkomst.

Causeri v/Hans Peter Kragh ”THY – FØR LUKKETID”.

Kl. 20.30 – 20.45: Kaffe.

 

Kl. 20.45 – 22: Generalforsamling:

 

Dagsorden jf. vedtægterne §8:

 

Valg af 2 stemmetællere.

 

Valg af dirigent.

 

Bestyrelsens beretning om foreningens

virksomhed i det forløbne år. 2016

 

Forhandling om bestyrelsens beretning.

 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

for det sidst afsluttede regnskabsår.

 

Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er p.t. kr. 200,- for Borgerforeninger

og virksomheder og kr. 100,- for enkeltpersoner.

 

Behandling af indkomne forslag. Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jeanette Thomasen, Ernst Breum og Ole Steen Larsen, der alle modtager genvalg.

 

Herudover skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, da Hanne Lindhardt har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og der desuden er en ledig post.

 

Valg af 2 suppleanter: På valg er Lars Steffensen og Preben Holler. Preben Holler ønsker at stoppe.

 

Valg af 2 revisorer: På valg er Niels Eriksen og Leo Jørgensen.

 

Eventuelt.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ole Steen Larsen

Formand

Mailadresse: larsen.steen.ole@gmail.com - tlf. 2883 4085.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ved dette møde.

der var en rigtig god debat

efter Hans Peter Kragh´s rigtige spændene indslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nå der kommer nye pressemeddelser

 

vil de blive udgivet her på siden og på vores facebook side.

 

derudover bliver de sendt til

 

Limfjords update

 

Thisted Dagblad